Mario ("Má-li-oh") sī Nintendo tiān-tōng iû-hì lāi-bīn ê kak-sek, goân-chhòng-chiá sī Miyamoto Sigeru. Mario khí-seng sī chhut-hiān tī 1981 nî ê tiān-tōng chok-phín Donkey Kong, āu-boé chiâⁿ chò chú-kak, hiān-chāi í-keng ū chhiau-koè 200 khoán ēng Mario chò chú-tê ê tiān-tōng.

Mario tiau-siōng