Matuo Sigeharu (Ji̍t-gí: 松尾繁治) sī Tâi-oânJi̍t-pún sî-tāi ê chi̍t-ê hêng-chèng-koaⁿ, pat chò koè Thô-hn̂g kūn-siú (郡守), Pó-táu kūn-siú; mā sī 1934 nî kàu 1938 nî ê tē-5-jīm Ko-hiông chhī-ún (市尹).

Matuo Sigeharu