Mississippi Kong-lō͘ 12

Mississippi Kong-lō͘ 12 (Eng-bûn: Mississippi Highway 12) sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Mississippi Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

Ellipse sign 12.svg
MS Kong-lō͘ 12
MS Highway 12
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Mississippi Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘