Mississippi Kong-lō͘ 13

Mississippi Kong-lō͘ 13 (Eng-bûn: Mississippi Highway 13) sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Mississippi Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

Ellipse sign 13.svg
MS Kong-lō͘ 13
MS Highway 13
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Mississippi Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘