Mississippi Kong-lō͘ 178

Mississippi Kong-lō͘ 178 (Eng-bûn: Mississippi Highway 178) sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Mississippi Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

Ellipse sign 178.svg
MS Kong-lō͘ 178
MS Highway 178
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Mississippi Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘
Mississippi Highway 178 Tremont MS.JPG