Mississippi Kong-lō͘ 182

Mississippi Kong-lō͘ 182 (Eng-bûn: Mississippi Highway 182) sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Mississippi Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

Ellipse sign 182.svg
MS Kong-lō͘ 182
MS Highway 182
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Mississippi Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘