Mississippi Kong-lō͘ 33

Mississippi Kong-lō͘ 33 (Eng-bûn: Mississippi Highway 33) sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Mississippi Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

Ellipse sign 33.svg
MS Kong-lō͘ 33
MS Highway 33
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Mississippi Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘