Mississippi Kong-lō͘ 454

Mississippi Kong-lō͘ 454 (Eng-bûn: Mississippi Highway 454) sī chi̍t tiâu ūi-tī Bí-kok Mississippi Chiu ê chiu-kip kong-lō͘.

Ellipse sign 454.svg
MS Kong-lō͘ 454
MS Highway 454
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûn Mississippi Kau-thong Pō͘-bûn
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘