Montoku Thian-hông (文徳天皇, 827 nî  – 858 nî ) sī Ji̍t-pún tē 55 tāi thian-hông, 850 nî kàu 858 nî chāi-ūi.

Montoku Thian-hông
文徳天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 850 nî – 858 nî
Chêng-jīm Ninmyô Thian-hông
Kè-jīm Seiwa Thian-hông
Choân-miâ
Mitiyasu (道康)
Chhut-sì 827 nî
Kòe-sin 858 nî