Mycenae bûn-bêng

Mycenae bûn-bêngkó͘-chá Hi-lia̍p ê chi̍t-ê chheⁿ-tâng bûn-bêng, bûn-bêng ê miâ "Mycenae" sī kî-tiong ê chi̍t-ê khó-kó͘ ûi-jiah, tī Pelopónnisos ê Argolis ê tang-pak. Mycenae bûn-bêng sī chin-chē Hi-lia̍p sîn-ōe kap bûn-ha̍k teh biâu-siá ê sî-tāi, chhin-chhiūⁿ Homeros ê sú-si.

Mycenae ûi-jiah ê Sai-á Mn̂g.