Kó͘-tāi Hi-lia̍p, he̍k-chia kóng Kó͘ Hi-lia̍p, sī tùi Se-iûⁿ bûn-bêng chin ū éng-hióng ê le̍k-sú sî-kî, ē-tàng tùi Chêng 8 sè-kí Homer Sú-si ê chhòng-chok khai-sí sǹg, kàu Chêng 146 nî Hi-lia̍p hō͘ Lô-má Tè-kok cheng-ho̍k liáu-āu kiat-sok.