Nî-ko-tin[1] (Eng-gí: nicotine) sī chi̍t khoán kiông-le̍k (potent) ê hù-kau-kám heng-hùn-che (parasympathomimetic stimulant).

Chham-chiàuSiu-kái

  1. K. Y. C. (1930 nî 11 goe̍h). "Ké-hun Kìm-chiú". Kòa-chhài-chí. 57.