Nî-pô-lô ê chng-thâu hoat-tián úi-oân-hōe

Chng-thâu Hoat-tián Úi-oân-hōe (Nî-pô-lô-gí: गाउँ विकास समिति gāum̐ vikās samiti), kán-chheng chng-hoat-úi, sī Nî-pô-lô khah-chá ê tē-sì kip hêng-chèng-khu. Múi chi̍t ê koān lóng ū kúi-nā ê chng-hoat-úi, hām chit-má ê hiong beh kāng beh kāng. Nî-pô-lô chóng-kiōng ū 3,157 ê chng-hoat-úi.

Chham-oa̍tSiu-kái