Cha̍p-nî-kí

(Tùi Nî-tāi choán--lâi)

Cha̍p-nî-kí (十年紀), kò-pia̍t ê tan-ūi kiò nî-tāi (年代), ū-sî kóng chi̍t-sûn (一旬), sī kong-gôan kí-nî ê chi̍t-khóan tan-ūi. Latin-bûn siá-chòe decennium.

Siong-koan

siu-kái