N̂g Tiōng-him

N̂g Tiōng-him (Hàn-jī: 黃仲鑫, 1918 nî 12 goe̍h 22 ji̍t – 1993 nî 2 goe̍h 21 ji̍t), gē-miâ Nakano (Hàn-jī: 那卡諾), sī Tâi-oân--ê kó͘-chhiú kap chok-sû-ka. Tāi-piáu chok-phín ū Bāng Lí Chá Kui, Khó͘-loân-koa (苦戀歌).