Gē-miâ (藝名) sī koa-chhiú, ián-goân, model, im-ga̍k-ka iáu-ū siaⁿ-iu téng-téng gē-jîn kah ūn-tōng-goân iōng-lâi thê-kiong koan-chiòng chheng-ho͘ ê hoà-miâ.