Tiông-kiâ-chhī (長崎市; Nagasaki-si) sī Ji̍t-pún Nagasaki Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Nagasaki-chhī ê ūi-tì