Nagoya-chhī

(Tùi Nagoya choán--lâi)

Nagoya-chhī (名古屋市; Nagoya-si) sī Ji̍t-pún Aiti Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Nagoya-chhī ê ūi-tì
Nagoya-chhī