Naha-chhī (那覇市) sī Ji̍t-pún Okinawa Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Naha-chhī tiàm Okinawa Koān ê ūi-tì