Nakamikado Thian-hông

Nakamikado Thian-hông (中御門天皇 (Tiong-gū-bûn Thian-hông) Nakamikado-tennō?, 1702 nî 1 goe̍h 14 ji̍t – 1737 nî 5 goe̍h 10 ji̍t)Ji̍t-pún tē 114 tāi thian-hông, 1709 nî kàu 1735 nî chāi-ūi.

Nakamikado Thian-hông
中御門天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 1709 nî – 1735 nî
Chêng-jīm Higasiyama Thian-hông
Kè-jīm Sakuramati Thian-hông
Choân-miâ
Yasuhito (慶仁)
Chhut-sì 1702 nî 1 goe̍h 14 ji̍t(1702-01-14)
Kòe-sin 1737 nî 5 goe̍h 10 ji̍t (35 hòe)