Nan Madol

Nan MadolMicronesia Liân-pang tó-sū Pohnpei hái-kîⁿ ê chi̍t chō kū-siâⁿ ûi-jiah, tāi-iok sī tùi 1500 nî chó-iū lâu lo̍h, sī hit-chūn Saudeleur ông-tiâu ê to͘-siâⁿ.