Neagh Ô͘ (Lough Neagh) sī Pak Ireland ê tām-chúi ô͘, i sī kui-ê Britain Kûn-tó bīn-chek siāng-tōa--ê. Pún ô͘ sī Pak Ireland 40% ēng chúi ê lâi-goân.

Ōe-chheⁿ hi̍p-siōng.