Ngô Đình Diệm (吳廷琰/Ngôo Tîng-iám, 1901 nî 1 goe̍h 3 ji̍t – 1963 nî 11 goe̍h 2 ji̍t) sī Oa̍t-lâm ê chi̍t ê chèng-tī-ka, i tī 1955 nî kàu 1963 nîOa̍t-lâm Kiōng-hô-kok ê chóng-thóng.

Ngô Đình Diệm