Ngē-pôaⁿ-ki (Eng-gí: hard disk drive; kán-lio̍k: HDD) sī kì-lio̍k jî-chhiá hong siá ji̍p sò͘-ūi chu-liāu ê 1 khoán ki-hâi, i pún-sin lāi-té hâm siōng-bô 1 phìⁿ chû-pôaⁿ, sī chu-liāu hong siá--khì-lih ê só͘-chāi.