Nguyễn Văn Thiệu (1923 nî 4 goe̍h 5 ji̍t – 2001 nî 9 goe̍h 29 ji̍t) sī Oa̍t-lâm ê chi̍t ê chèng-tī-ka kap chiong-kun. I tī 1965 nî kàu 1975 nîOa̍t-lâm Kiōng-hô-kok ê chóng-thóng.