Nicaragua kok-ka kha-kiû-tūi

Nicaragua kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Nicaragua ê kiû-tūi.

Nicaragua kok-ka kha-kiû-tūi
Selección de fútbol de Nicaragua
Goā-hō La Azul y Blanco (The Blue and White)
Los Pinoleros (The Pinoleros)
Hia̍p-hoē Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT)
Tāi-lio̍k Liân-bêng CONCACAF (North America)
Tē-khu Liân-bêng UNCAF (Central America)
Chú kàu-liān Chile Marco Antonio Figueroa
Tūi-tiúⁿ Juan Barrera
Chhut-tiûⁿ siōng chē Josué Quijano (79)
Ji̍p kiû siōng chē Juan Barrera (23)
Chú-tiûⁿ Estadio Nacional de Fútbol
FIFA tāi-bé NCA
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 142 Steady (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 92 (2015 nî 12 goe̍h)
Siōng kē 193 (2001 nî 5 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 El Salvador 9–0 Nicaragua 
(El Salvador San Salvador; 1929 nî 5 goe̍h 1 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Turks kap Caicos Kûn-tó 0–7 Nicaragua 
(Dominica Kiōng-hô-kok San Cristóbal; 2021 nî 3 goe̍h 27 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Honduras 10–0 Nicaragua 
(Costa Rica San José; 1946 nî 3 goe̍h 13 ji̍t)
 Curaçao 11–1 Nicaragua 
(Guatemala Guatemala Chhī; 1950 nî 3 goe̍h 2 ji̍t)
Kim Poe
Thâu-tiûⁿ 5 (1963 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Sixth place (1967)
Tit-kàu ê chióng

Chham-khó chū-liāu

siu-kái
  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.