Niigata-chhī

Niigata-chhī (新潟市; Niigata-si) sī Ji̍t-pún Niigata Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Niigata-chhī ê ūi-tì