Nintoku Thian-hông (仁徳天皇 (Jîn-tek Thian-hông)/ にんとくてんのう Nintoku Tennō?, 257 nî  – 399 nî 2 goe̍h 7 ji̍t)Ji̍t-pún ê tē-16 tāi thian-hông (313 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chì 399 nî 1 goe̍h 16 ji̍t chāi-ūi).

Nintoku Thian-hông
仁徳天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 313 nî – 399 nî
Chêng-jīm Ôzin Thian-hông
Kè-jīm Rityû Thian-hông
Choân-miâ
Ohosazaki no Sumeramikoto (大鷦鷯天皇)
Chhut-sì 257 nî
Kòe-sin 399 nî