Nord sîn-ōe

Nord sîn-ōe (Nó͘-toh *) sī Pak Ji̍t-ní-bān ûi chú jîn-bîn ê chi̍t-ê sîn-ōe thé-hē. Tāi-seng sī liû-thoân tī kó͘ Nord sìn-gióng tang-tiong, tī Ki-tok-kàu éng-hióng liáu-āu kè-sio̍k tī Scandinavia bîn-ōe lāi-té hoat-tián.

Siong-koanSiu-kái