St. Helens Hóe-soaⁿ sī chi̍t ê oa̍h-hóe-soaⁿ.

Oa̍h-hóe-soaⁿ (活火山) sī hóe-soaⁿ ê chi̍t ê chióng-lūi, sī hiān-chhú-sî iáu leh o̍ah-tāng ê hóe-soaⁿ.