OblastSlav kok-ka ê chi̍t chióng hêng-chèng-khu, tī Hàn-bûn ē-sái hoan chò "chiu", "séng" ia̍h sī "khu" téng-téng. Oblast tī hiān-sî ê Belarus, Bulgariya, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lō͘-se-a kap Ukraina tng teh sú-ēng. Tī khah chá ê Soviet Liân-ha̍p mā ū ēng tio̍h.

Kok gí-giân kóng-hoat siu-kái