Ohm ê hoat-chek

Ohm ê hoat-chek (Eng-gí: Ohm's law; hàn-gí: 歐姆定律), tī tiān-ha̍k (electricity, electrical science) lāi-té piáu-sī tō-thé (tō-tiān-thé; electrical conductor) nn̄g-pêng ê tiān-ap (V) kap thong-kòe tō-thé ê tiān-liû (I) sêng chèng-pí (proportionality (mathematics)).[1] Iōng hong-têng piáu-sī lû-hā:

Ohm hoat-chek ê chham-sò͘ (parameter) sī V, I kah R (tiān-chó͘).
     

Chù-káiSiu-kái

  1. Halliday, David; Robert Resnick, Jearl Walker (2005), Fundamental of Physics (ēng Eng-gí) (7th pán.), USA: John Wiley and Sons, Inc., pp. pp. 691–692, ISBN 0-471-23231-9 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ohm's law