Okayama-chhī (岡山市; Okayama-si) sī Ji̍t-pún Okayama Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Okayama-chhī ê ūi-tì