Olt Khe sī lâu keng-kòe Romania Brașov Koān ê chi̍t-tiâu khe.

Olt Khe
Kok-ka  Romania
Só͘-chāi Brașov Koān


Flag map of Romania.svg Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Romania tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.