One Direction

One DirectionEngland chhut-sin ê pop kap rock ga̍k-thôan. Chú-iàu ê sêng-ôan ū Harry Styles, Zayn Malik, Louis Lomlison, Liam Payne chham Niall Horan.

One Direction.