OregonBí-kok Thài-pêng-iûⁿ hái-hōaⁿ ê chi̍t-ê chiu, jîn-kháu tāi-iok ū 3,421,399, pâi-miâ tē 27. I ê siú-húSalem, siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Portland.

Oregon
—  Chiu  —
State of Oregon
Oregon ê kî-á
Kî-á
Oregon ê ìn-á
Ìn-á
Oregon ê uī-tì
Oregon ê uī-tì
Kok-ka  Bí-kok
siú-hú Salem
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 98,381 km2
Jîn-kháu (2018)
 - Lóng-chóng 4,190,713 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 42.6/km2