Pêng-khe-chng (平溪庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, goân-té lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Chhit-chheⁿ-kūn, lo̍h-bóe tī 1932 nî 2 goe̍h chhe 1 kái lē-sio̍k tī Ke-lâng-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Pêng-khe-khu.