Pì-bi̍t Hoe-hn̂g (Eng-gí: The Secret Garden) sī Frances Hodgson Burnett ê siáu-soat, chi̍t khai-sí sī liân-sio̍k ê hêng-sek tùi 1910 nî khai-sí chhut-pán, ùi 1911 nî koh hoat-hêng goân-chéng ê pán-pún.