Pîn-tong Tē-hng Hoat-īⁿ

Pîn-tong Tē-hng Hoat-īⁿ (屏東地方法院) sī Tâi-oân Pîn-tong-koān ê tē-hng hoat-īⁿ; sio̍k-î tē-saⁿ kip phó͘-thong hoat-īⁿ.

Pîn-tong Tē-hng Hoat-īⁿ