Pó-io̍k (Eng-gí: conservation ia̍h preservation) sī tùi chū-jiân chu-goân, seng-thài kap khoân-kéng ê pó-hō͘.

Siong-koan ê bûn-chiongSiu-kái