Pa-pí-lûn (Hi-lia̍p-gí: Βαβυλών babylṓn)[1][2]Mesopotamia tē-khu ê siâⁿ-chhī kok-ka, tāi-iok chûn-chāi tī chêng 3000 nî kàu chêng pah-kúi nî ê sî-chūn. In tī chêng 600 nî kiàn-li̍p-khí Sin Babylon Tè-kok, kiàn-tio̍k-liáu Babylon Khong-tiong Hoe-hn̂g.

Chù-khaSiu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Babylon". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 
  2. Pa-pí-lûn sī it-poaⁿ ê hoan-e̍k, tùi-tâng ê Hàn-jī sī "巴比倫", lēng-gōa tī Choân-bîn Tâi-gí Sèng-keng ū hoan "Ba-bú-lông".