Pek-lîm

(Tùi Berlin choán--lâi)

Pek-lîm (伯林[1][2]; Tek-gí: Berlin), sī Tek-kok ê Liân-pang-siú-to͘ (Bundeshauptstadt) kap Chèng-hú-chē-chí (Regierungssitz), mā-sī chi̍t-ê Liân-pang-chiu (Bundesland), jî-chhiáⁿ sī Tek-kok siāng-tōa ê siâⁿ-chhī, ū 341 bān lâng.

Pek-lîm ê ūi-tì.

Pek-lîm tī le̍k-sú-siōng, ū chò-kòe Phó͘-ló͘-se Ông-kok, Tek-ì-chì Tè-kok, Weimar Kiōng-hô-kok, Nazi Tek-kok kap Tek-ì-chì Bîn-chú Kiōng-hô-kok (Tang-tek) ê siú-to͘.

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "伯林". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241. 
  2. 食堂 (森鴎外)