Pak-khu (Hiong-káng)

Pak-khu (Hàn-jī: 北區; Eng-gí: North District) sī Hiong-káng 18-ê hun-khu lāi-bīn kî-tiong chi̍t-ê, sio̍k Sin-kài. 2006 nî ê jîn-khaú ū 28 bān.

Pak-khu ê ūi-tì.