Pak-tó͘ (腹肚; abdomen)[1]lâng iah-sī kî-thaⁿ chek-chui tōng-bu̍t sin-khu ê chi̍t pō͘-hūn, tī heng-khám kap kut-pôaⁿ ê tiong-kan.

Pak-tó͘ ê lāi-pō͘

Chham-khó siu-kái

  1. I-io̍h Chhiú-chheh Archived 2020-10-20 at the Wayback Machine., Maryknoll, 1975.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái