Pak Aegea Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 211,137 lâng, thó͘-tē bīn-chek 3,835.91 pêng-hong kong-lí.

Pak Aegea Tōa-khu
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
—  Tōa-khu  —
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 3,835.91 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 211,137 lâng
Bāng-chām www.pvaigaiou.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Pak Aegea Tōa-khu