Élysée Kiong

(Tùi Palais de l'Élysée choán--lâi)

Élysée Kiong (Hoat-gí: Palais de l'Élysée) sī 1873 nî āu Hoat-kok chóng-thóng ê ki-só͘, sī hiān-sī chóng-thóng khiā-khí, pān-kong, hoē-gī ê só͘-chāi, chē-chí tī Pa-lí ê tē 8 khu.

Élysée Kiong-tiān