Pandya ông-tiâu

Pandya ông-tiâu sī chi̍t-ê kó͘ Tamil ông-tiâu, sī 3-ê Tamil ông-tiâu chi it, lēng-gōa 2-ê sī Chola ông-tiâu kap Chera ông-tiâu.

Pandya ê chi-phòe hoān-ûi.