Pang-bô͘:Film-stub

Video-x-generic.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-iáⁿ siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhòng-kiàn]