Pang-bô͘ thó-lūn:ROC divisions

Sūn-sū si m̄ si chiàu lô-má-jī (POJ) lâi pâi ē khah hó-sè? (mài chiàu pún-té Eng-gí ê sūn-sū) --Kiatgak 14:25, 19 Cha̍p-jī-goe̍h 2005 (UTC)

Pâi hó ah. A-giâu 02:08, 20 Cha̍p-jī-goe̍h 2005 (UTC)
返回 "ROC divisions" 頁面。