Pang-chān thó-lūn:Ho͘-im ê chāi-tē-hòa piáu-kì

此頁面上沒有任何討論。

Chiâⁿ chàn-sêng ho͘-im têng-tàu ê thê-àn, án-ne Pe̍h-ōe-jī chiah chin-chiàⁿ tián-hiān chhut i-ê pheng-im le̍k-liōng. M̄-koh, nā beh lo̍k-si̍t chit-ê hong-àn, khó-lêng su-iàu tùi Hok-kiàn-ōe siaⁿ-ūn ū gián-kiù ê lâng chiah ū hoat-tō͘ bú.--Sunshine678 (對話) 2018-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài 4) 01:02 (UTC)

Chit-má chú-iàu sī kì beh hông ke-kiám chham-khó niā-niā. Kho͘ tī " " lāi-bīn piáu-sī m̄-sī chèng-sek chhái-ēng ê gōa-lâi-gí.--Luuva (對話) 2018-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài 4) 05:20 (UTC)
返回 "Ho͘-im ê chāi-tē-hòa piáu-kì" 頁面。